Betere bedrijven door doorlooptijdsverkorting en menselijk kapitaal.